Cjelina 1 Održivi prijevoz i primjeri primijenjenih inovativnih sustava

Ishodi učenja Cjeline 1 Modula 2

  • Poznavanje svih dimenzija održivog prijevoza
  • Poznavanje utjecaja na okoliš i društveni utjecaj
  • Poznavanje načina uvođenja primjera dobre prakse u svakodnevni rad
  • Poznavanje integracije održivih rješenja u sustave javnog prijevoza