Cjelina 2 Metode benchmarkinga i inovativna rješenja 

Ishodi učenja Cjeline 2 Modula 2

  • Biti u mogućnosti koristiti metode benchmarkinga kao alata za promicanje politika za održivi prijevoz
  • Poznavati načine uvođenja primjera dobre prakse u svakodnevni rad
  • Poznavati inovativna, održiva i društvena rješenja u javnom prijevozu
  • Poznavati značenje pojma “Prijevoz za sve”