Tema 1 Digitalizacija operacija i upravljanje podacima u stvarnom vremenu

Digitalizacijom i stalnim razvojem informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) pojavile su se velike promjene u gospodarstvu i društvu općenito, koje su utjecale na način na koji ljudi žive, rade, komuniciraju, kreću se, pronalaze informacije, zaključuju svoje kupnje, itd.

Digitalizacija također ima snažan utjecaj na prometni sektor.

Kao što je navedeno u izvješću “Promet u digitalnom dobu i inovacije pametne mobilnosti” (Deloitte, 2015. godine) “Usvajanje digitalizacije će također omogućiti operaterima da isporučuju svoje usluge sigurnije i učinkovitije, uz inteligentne mreže i veći stupanj automatizacije”.

  • Integriran i inteligentan transport 
  • Usredotočenost na korisnika
  • Cijene i plaćanje
  • Automatizacija i sigurnost
  • Javne i privatne inovacije potrebne za izgradnju integriranih prometnih mreža

Digitalna revolucija ima sve očitiji utjecaj na način na koji se ljudi kreću i koriste sredstva. 

  • Mogućnost pristupa informacija “svugdje” i u “realnom vremenu”,
  • Način na koji korisnici kupuju putne karte,
  • Razvoj inovativnih usluga kao što je car-pooling, usluga mobilnosti dijeljenja automobila ili bicikla,
  • Razvoj aplikacija za pametne telefone koje nude analizu u stvarnom vremenu i podatke o stanju u prometu.

Prema "Mobilnosti kao usluga”

Sustav MaaS omogućuje potragu za rješenjima koja najbolje odgovaraju putnim potrebama korisnika, kroz platformu integriranih usluga koja omogućuje planiranje, rezervaciju i plaćanje, kao i pružanje korisnih informacija tijekom putovanja (UITP, 2019).

Podtema 1.1 Umjetna inteligencija

Ne postoji univerzalno prihvaćena definicija umjetne inteligencije.

R.G. Smith i J. Eckroth (2017), definiraju umjetnu inteligenciju kao novu tehnološku znanost koja proučava i razvija teorije, metode, tehnike i aplikacije koje simuliraju, proširuju i produžuju ljudsku inteligenciju.

Xin i ostali (2018) definiraju umjetnu inteligenciju kao granu računalne znanosti koja nastoji razumijeti suštinu inteligencije i proizvesti novi tip inteligentnog stroja koji reagira na način sličan ljudskoj inteligenciji.

Može se smatrati jednim od tehnoloških pokretača koji mogu imati snažan utjecaj na javni prijevoz.

Usredotočujući se na četiri glavna područja u poduzeću javnog prijevoza (izvrsnost za korisnike, operativna i inženjerska izvrsnost, upravljanje zaštitom i sigurnošću), studija koju je proveo UITP, naglasila je da se trenutno glavne primjene umjetne inteligencije tiču upravljanja operacijama u stvarnom vremenu, analiza kupaca i inteligentni sustavi za prodaju karata. Umjetna inteligencija se još uvijek nedovoljno koristi u drugim strateškim područjima kao što su planiranje, održavanje, zaštita, prilagodba usluga i korisnička podrška.

Sljedeća slika prikazuje vjerojatne kratkoročne i srednjoročne trendove umjetne inteligencije u javnom prijevozu

Umjetna inteligencija u javnom prijevozu - istaknuto