Tema 1 Poslovna komunikacija

Poslovna komunikacija definira se kao ”proces dijeljenja informacija između ljudi unutar i izvan tvrtke u svrhu promoviranja ciljeva i aktivnosti tvrtke, kao i povećanja profita”

https://www.geektonight.com/business-communication/

Komunikacija je “žila kucavica tvrtke

Kako bi komunikacija bila učinkovita, potrebno je na umu imati sedam temeljnih načela:

  • jasnoća
  • ispravnost
  • konciznost
  • ljubaznost
  • konkretnost
  • obzir
  • potpunost

Prva klasifikacija komunikacije razlikuje internu od vanjske komunikacije s obzirom na formalnu lokaciju referentne javnosti (na primjer zaposlenici, kupci, vladina tijela, mediji, dobavljači, itd.). Druga klasifikacija je napravljena s obzirom na primatelje, ciljeve i sadržaj komunikacije. Identificirana su četiri makropodručja komunikacije:

Marketinška komunikacija

Primatelji: kupci; tržišni utjecatelji
Cilj: aktivirati, upravljati i poboljšati odnose s navedenim primateljima, podržavajući i poboljšavajući komercijalne aktivnosti.

dosljednost

Ekonomsko-financijska komunikacija

Primatelji: vlasnici rizičnog i kreditnog kapitala, financijski analitičari, rejting tvrtke, nadzorna tijela, dobavljači i zaposlenici
Cilj: poticati transparentnost i poboljšati odnose

Institucionalna komunikacija

Primatelji: javnost tvrtke
Cilj: usmjeren na stjecanje povoljnog stava, legitimiteta, suglasnosti te jačanje, održavanje i poboljšanje ugleda

integracija

Organizacijska komunikacija

Primatelji: subjekti uključeni u poslovne aktivnosti, komunikacija s osobljem (distributeri, dobavljači, konzultanti, itd.)
Cilj: konsolidirati i širiti korporativne vrijednosti i kulturu, dijeliti strategije i ciljeve, postići konsenzus, privrženost, motivaciju -> poboljšati transparentnost i uključenost