Tema 1 Rješavanje problema

Rješavanje problema je «proces kretanja prema cilju kada je put do cilja neizvjestan» (Martinez, 1998).

U svakodnevnom životu susrećemo se s problemima, neki od njih su složeniji, jer uključuju više problema i više ljudi. Većinu vremena ih rješavamo bez konkretnog plana, prilagođavajući se različitim okolnostima, što se naročito vidi u promjenjivom okruženju.

Ne postoje algoritmi koji bi nas mogli voditi do rješenja, međutim neka ponašanja mogu olakšati proces. 

  • Djelujte iz perspektive procesa: definirajte problem, generirajte mnogo ideja, procijenite koja je najbolja ideja, implementirajte rješenje;
  • Dopustite interakciju s osobom koja ima iskustva;
  • Rasčlanite problem na komponente i postavite manje ciljeve.

Razvijene su neke tehnike za rješavanje problema

Strateško rješavanje problema: koristi se u menadžerskom polju, sastoji se od sljedećih faza: definiranje problema, dogovor oko cilja, identificiranje rješenja koja su već isprobana i pokazala se neuspješnim, razumijevanje kako bi se situacija mogla pogoršati i umjesto toga scenarija, kada se problem pojavi, potrebno je ići malim koracima unatrag i rješavati jedan po jedan manji problem.

Planiraj, Učini, Provjeri, Djeluj: sastoji se od sljedećih faza: planiranje analiziranjem situacije, identificiranje uzroka i ciljeva i manjih zadataka koje treba izvršiti, napraviti plan manjeg opsega, provjeriti da daje očekivane rezultate i djelovati po planu koji je prošao kontrolu.

Definirati, Mjeriti, Analizirati, Poboljšati, Kontrolirati: definirati kritične procese, ciljeve koje treba postići i potrebna sredstva, izraditi strategiju, izmjeriti učinkovitost procesa, analizirati podatke prikupljene u prvom koraku i identificirati točke na kojima treba djelovati, poboljšati rješenje za prethodno identificiranje točke te stvoriti kontrolni sustav