Tema 2 Analiza podataka 

Uvod

S digitalnom revolucijom, novi dostupni alati (pametni telefoni, tableti, itd.), online usluge (npr. e-trgovina), društvene mreže, aplikacije, Internet stvari, pridonijeli su generiranju velike količine podataka. Sposobnost prikupljanja, obrade i interpretacije ovih podataka donosi velike vrijednosti organizaciji, naročito nakon generiranja novog znanja koje može biti značajno u procesu donošenja odluka.

Analiza velikih skupova podataka (big data) je analiza koja se provodi na složenom i raznolikom skupu podataka (velikih podataka) s ciljem ekstrapolacije i kroz razne tehnike, informacija koje mogu pomoći organizaciji da ima prave alate za dovršetak procesa evaluacije.

To se također odnosi i na tradicionalnije sektore, kao što je javni prijevoz.

  1. Opisna analiza (“što se dogodilo?”) za bolje tumačenje i razumijevanje fenomena interesa;
  2. Dijagnostička analiza (“zašto se to dogodilo?”) usmjerena na utvrđivanje uzroka
  3. Prediktivna analiza (“što bi se moglo dogoditi u budućnosti?”) omogućuje izdvajanje korisnih informacija kako bi se odredili budući trendovi;
  4. Propisana analiza (“što bismo trebali učiniti u vezi s tim?”) omogućuje proučavanje svih korektivnih radnji koje treba poduzeti.

Podtema 2.1 Veliki podaci u javnom prijevozu

Da biste postali tvrtka s omogućenim podacima, potrebno je imati jasno znanje i iskustvo (know-how) o strategijama koje treba provesti za prikupljanje, obradu, tumačenje podataka, vrijednosti podataka, kao i dubinsko poznavanje pravila o privatnosti i korištenju podataka (UITP, 2021).

  1. Podaci o korisnicima (osobni podaci, podaci o ponašanju na putovanju, podaci o putovanju i CRM podaci)
  2. Operativni podaci (praćenje i kontrola operacija, upravljanje poremećajima, prodaja karata, pouzdanost putovanja i informacije u stvarnom vremenu, informacije o upravljanju, informacije o osoblju, sigurnosni podaci, prediktivno održavanje infrastrukture, imovine i flote)
  3. Podaci o mobilnosti (opis mreže, informacije o voznom redu, podaci o automobilima i drugim modovima mobilnosti, podaci o parkiranju i pristupačnosti)
  4. Egzogeni podaci (vrijeme, poremećaji)

 ⃰ CRM: Upravljanje odnosima s klijentima