Tema 2 Interna komunikacija

Obavljanje glavnih upravljačkih funkcija (kao što su planiranje, organizacija, osoblje, upravljanje i kontrola) zahtijeva učinkovitu komunikaciju.

Dobar menadžer mora biti sposoban prepoznati važnost koju zaposlenik ili suradnik ima za uspjeh tvrtke. Zapravo, njihovo zadovoljstvo utječe na njihovu produktivnost.

Stoga, menadžer ima važnu ulogu u stvaranju zdravog radnog odnosa kroz:

  • izgradnju i upravljanje odnosima,
  • uključivanje zaposlenika u projekte, kako bi se osjećali uključenima i motiviranima,
  • prepoznavanje obavljenog posla,
  • mentorstvo.

Stoga postaje važno znati sljedeće:

  • Glavni komunikacijski tijek unutar tvrtke je: od gore prema dolje, od dolje prema gore, bočno/horizontalno, dijagonalno (u nastavku) te razlika između formalne i neformalne komunikacije.

Glavni komunikacijski tijek unutar tvrtke

Komunikacija od vrha prema dnu – od vrha do dna duž lanca zapovijedanja, služi za davanje instrukcija, povratnih informacija o aktivnostima zaposlenika, boljeg razumijevanja rada i ciljeva tvrtke, vizije i misije tvrtke.

Komunikacija od dna prema vrhu, od zaposlenika prema nadređenima. Potonji su obaviješteni o napretku rada, rezultatima, o svim problemima. Ovaj način komunikacije može se koristiti za stjecanje novih ideja ili prijedloga od zaposlenika.

Horizontalna / bočna komunikacija ili komunikacija između subjekata koji pripadaju istoj hijerarhijskoj razini. Komunikacija je usmjerena na poticanje koordinacije i suradnje u ostvarivanju određenog cilja ili jednostavno na rješavanje problema.

Dijagonalna komunikacija odvija se između menadžera iz određenog područja i zaposlenika iz drugih područja.

Prema Welchu, Jackson (2007. godina) interna komunikacija smatra se “strateškim upravljanjem interakcijama i odnosima između dionika unutar organizacija kroz niz međusobno povezanih dimenzija, uključujući internu komunikaciju menadžera, internu komunikaciju u timu, internu komunikaciju s kolegama unutar projekta i internu korporativnu organizaciju”.

Izvor: “Welch, Jackson (2007)”