Modul 4: Mehke veščine

Last updated: 6 julija, 2022

Učni cilji

Pozdravljeni v Modul 4: Mehke veščine

Modul vsebuje znanje o principih poslovne komunikacije in uporabne informacije za upravljanje s takšno komunikacijo, tako interno, skozi deljenje znanj, idej in prepričanj s partnerji in sodelavci, kot eksterno, izven organizacije (komunikacija z uporabniki, distributerji, oblastmi ipd.)

Modul poskuša posredovati uporabne vpoglede v razvoj kompetenc reševanja problemov (Definiraj, upravljaj, reši) in čustveno inteligenco, ki zagotovi odpornost posameznikov v določenih kontekstih, ter fleksibilnost in odprtomiselnost.

Uvod

Rastoča pomembnost mehkih veščin v delovnih okoljih je poudarjena v poročilu Svetovnega Ekonomskega Foruma “The Future of Jobs” (2020. Mehke veščine prevladujejo v 15 najpomembnejših veščin za leto 2025, kar pojasni zakaj veliko organizacij uvaja spefičine postopke za njihovo evalvacijo v procesu izbiranja novih kandidatov za delovna mesta.

V primerjavi s trdimi veščinami (merljive), tehnične veščine so uporabne za izvajanje določenih aktivnosti (specifične), so mehke veščine nemerljive in pripisljive osebnim sposobnostim in kvalitetam posameznika, ter tranzverzalne.

Zakaj so pomembne?

  • Trde veščine so neuporabne brez mehkih veščin za podporo njihovega znanja o nalogah.
  • Mehke veščine so težje naučljive in zato bolj dragocene.
  • Delovna okolja dandanes so kolaborativna in se zanašajo na mehke veščine za opravljanje del.
  • Mehke veščine kot so empatija in smisel za humor, izboljšajo uporabnikovo izkušnjo.
  • Prihodnost dela leži v mehkih veščinah: Takšnih človeških karakteristik ne moremo replicirati ali nadomestiti z avtomatizacijo ali AI”.

Vir: https://www.linkedin.com/pulse/top-soft-skills-2021-jenifer-lambert  

Related Courses