Enota 1 Trajnostni transport in Primeri inovativnih sistemov v praksi

Učni cilji Enote 1 v Modulu 2

  • Sposobnost razumevanja vseh dimenzij trajnostnega transprota
  • Sposobnost razumevanja okoljskih in socialnih vplivov
  • Sposobnost predstavitve primerov dobre prakse v vsakodnevnem delu
  • Sposobnost integriranja trajnostih rešitev v sisteme javnega prevoza