Enota 2 Inovativni sistemi implementirani po svetu

Učni cilji v Enoti 2 v Modulu 2

  • Sposobnost uporabe metod benchmarkinga kot orodje za promoviranje politik trajnostnega transporta.
  • Sposobnost predstavljanja primerov dobre prakse v vsakodnevnem delu.
  • Znanje o okoljih inovativne mobilnosti.
  • Znanje o inovativnih, trajnostnih in socialnih rešitev v javnem prevozu.
  • Sposobnost razumevanja pomena “Transport za vse”