Tema 1 Digitalizacija operacij in management podatkov v realnem času

Z digitalizacijo in neprestanim razvojem informacij in komunikacijskih tehnologij (IKT), so se pojavile velike spremembe v ekonomiji in družbi, ki vplivajo na načine kako ljudje živijo, delajo, komunicirajo, se gibljejo, iščejo informacije, sprejemajo odločitve itd.

Digitalizacija ima močan vpliv na prevozniški sektor.

Kot omenjeno v “Promet v digitalni dobi, moteči trendi za pametno mobilnost” (Deloitte, 2015) “Uporaba digitalne tehnologije bo operaterjem omogočila tudi varnejše in učinkovitejše zagotavljanje storitev z inteligentnimi omrežji in večjo avtomatizacijo”.

  • Integriran in pametni transport,
  • Osredotočen na uporabnika,
  • Cena in plačilo,
  • Avtomatizacija in varnost,
  • Javne in privatne inovacije, ki so potrebne za gradnjo integriranih transportnih omrežij.

Digitalna revolucija ima očiten naraščujoč vpliv na način kako se ljudje gibljejo in porabljajo vire.

  • Možnost dostopnosti informacij kjerkoli v realnem,
  • Način plačila kart (letalo, vlak, avtobus, turistične atrakcije itd.) s strani uporabnikov,
  • Razvoj inovativnih prevozov; skupne vožnje v avtomobilih (Uber, Prevozi…), storitve mobilnosti,
  • Razvoj aplikacij za pametne naprave, ki omogočajo dostop do analiz in informacij o prometnih stanjih v realnem času.

Proti "Mobilnost kot storitev”

MaaS sistem omogoča iskanje rešitev, ki najbolj ustrezajo potovalnim potrebam uporabnikov, skozi platformo integriranih storitev, ki omogoča načrtovanje, rezervacije in plačilo, ter nam med potovanji, posreduje uporabne informacije (UITP, 2019).

Podtema 1.1 Umetna inteligenca

Univerzalno sprejete definicije umetne inteligence ni.

R.G. Smith in J. Eckroth (2017), definirata AI (umetna inteligenca) kot novo tehnološko znanost, ki preučuje in razvija teorije, metode, tehnike in aplikacije, ki stimulirajo in širijo človeško inteligenco.

Xin et al (2018) definira AI kot vejo računalniške znanosti, ki strmi k razumevanju bistva inteligence, in k izdelavi novega tipa inteligentnih strojev, ki se odzivajo podobno kot človeška inteligenca.

Lahko jo smatramo za eno od tehnoloških vodnikov, ki ima možnost imeti močan vpliv na javni prevoz.

Študija UITP se je osredotočala na 4 glavna področja javnega prevoza (Odličnost pri uporabnikih, Operacijska odličnost, Inženirska odličnost, ter Varnost in management varnosti) in poudarila, da so trenutno glavne AI aplikacije prisotne v managementu operacij v realnem času, analizah uporabnikov in pametnih sistemih za izdajo in ovrednotenje vozovnic. AI še vedno ni dovolj uporabljena v ostalih strateških področjih, kot so načrtovanje, vzdrževanje, personifikacija storitev in podpora kupcem.

Kratkoročni in srednjeročni trendi AI v javnem prevozu bodo: