Tema 1 Kako uporaba tehnologije izboljša storitve, varnost in efektivnost

Nedavne tehnološke inovacije so popolnoma spremenile pomen „potovanja“. Vpliv tehnologije in relevantnih naprav nam je omogočil dostop do tudi najbolj oddaljenih krajev sveta.

Transport je industrija, v sklopu katere se testirajo nove inovacije, saj je ena od najbolj ključnih industrij za delovanje države. Efektiven transportni sistem služi vsem potnikom, ne glede na njihovo število, in tako izboljšuje produktivnost vseh faktorjev na trgu.

Rezultat kombinacije inovacije in povečane uporabe podatkovnih baz, so organizacije, ki so sposobne redčiti promet, povečati točnost, in neprestano dosegati trenutne potrebe uporabnikov.

Vir slike: unsplash.com

Vir slike: unsplash.com

Uporaba tehnologije lahko olajša naša življenja in poveča efektivnost.

Spletne aplikacije lahko za potnike povečajo možnosti potovanj.

Tehnološki managerji in raziskovalci razvijajo politike za transport in analitiko. S pomočjo teh politik lahko vidimo rezultate, ki povečujejo efektivnost storitev.

V tem modulu bomo analizirali 3 glavne karakteristike:

 • Kako izboljšati storitve
 • Varnost transporta
 • Efektivnost transporta

Prevozniške agencije uporabljajo nove tehnologije za izboljšanje storitev v transportnih sistemih. Dobro načrtovanje lahko izboljša prometne tokove in omogoči nemoteno in enakomerno gibanje med kraji.

 • Apliciranje transportne tehnologije (različne možnosti tras, prihod in odhod/ dostopnost, točnost na trasah, razpoložljivost vozovnic, zasedenost in zmogljivost vozil)
 • Stroški storitev in fleksibilnosti
 • Zaznavanje nesreč, upravljanje tranzitov in sistemov prometnih signalizacij

Vir slike: unsplash.com

Pametni transportni sistemi poskrbijo, da sta vožnja in prometni management varnejša in boljša. 

 • Tehnologija vozilom omogoča neprestano komunikacijo; tako se vsak voznik zaveda hitrostni in smeri ostalih voznikov,
 • Varnost osebnih predmetov,
 • Uporaba tehnologije za zbiranje podatkov, ki bodo uporabljeni za predvidevanje prometnih nesreč,
 • Docklands Light Železnica (DLR) v Londonu je linija brez voznikov, ki je povezana z omrežjem London Tube. Je avtomatiziran metro sistem, ki deluje na Londonskem območju Docklands. DLR se izboljšuje in postaja bolj dostopna za uporabnike in njihove potrebe za dostopnost. Za več informacij, preberite spodnji članek: ttps://tfl.gov.uk/modes/dlr/improving-the-dlr?intcmp=25179

Javni prevoz mora postati bolj dosegljiv invalidom in starejšim osebam. Mesta morajo namestiti klančine na pločnikih in taxijih, omogočiti dostop z dvigali v podzemnih železnicah in poskrbeti da so vozovi in vhodi dovolj široki za stoječe osebe ter osebe, ki uporabljajo invalidske vozičke. Tranzit mora biti omogočen vsem, v različne tipe prevoza pa morajo biti implementirane strategije, ki strmijo k izboljšanju, kot so:

 • Izboljšanje priročnosti, udobja, varnosti, zanesljivosti in cenovne ugodnosti,
 • Hitrost različnih možnosti transporta, ki vključuje hojo, kolesarjenje, avtomobil, taxi in javni prevoz,

Priročnik, izdan s strani Ministrstva za zdravje in Dobro počutje Generalnega odbora Globalnih Ministrstev Združene Metodistične Cerkve, omenja „mobilnost za vse pomeni koristi za vse“.

Trenutno je na svetu več kot miljarda invalidnih oseb. Svetovna Zdravstvena Organizacija (WHO) definira invalidno osebo kot osebo ki ima „težavo v telesni funkcionalnosti ali strukturi, oviranost aktivnosti, s težavo izvede opravilo ali dejavnost; z omejitvijo sodelovanja).

O invalidnih osebah z vsega sveta, si lahko preberete v spodnjem članku (WHO’s 2011 report):

https://www.inclusivecitymaker.com/disabled-people-in-the-world-in-2021-facts-and-figures/.

Vir slike: unsplash.com

Efektivnost transporta lahko povečamo s tehnologijo, ki olajša gibanje ljudi, poveča hitrost, je cenovno ugodna, in minimalizira porabljen čas, energijo in stroške.

 • Nižje cene goriv
 • Skrajšanje potovalnega časa in nižje parkirnine
 • Digitalne vozovnice in zmanjšanje porabe papirja

Vir slike: unsplash.com

Vir slike: reshot.com

Več kot polovica svetovne populacije živi v urbanih okoljih. Čeprav urbanizacija prinese veliko koristi, hkrati oteži mestni transportni sistem s prometnimi zastoji ipd. Veliko urbanih krajev na žalost nima virov za rešitev takšnih težav.

 • Prometni zastoji povečajo emisije, kar negativno vpliva na človeško zdravje in okolje,
 • Digitalne inovacije izboljšujejo življenja ljudi in ustvarjajo priložnosti za javnost. Veliko tehnologij pomaga pri zmanjševanju prometnih nesreč, čeprav se število veča.
 • Ljudje pričakujejo povečano digitalizacijo prevoza, ker jim bo olajšala vožnjo, ter jo pohitrila!

Več informacij v naslednjem članku: https://tinyurl.com/7r6e2htu. 

G. Rudolf Giffinger je analiziral efektiven instrument za pozicioniranje mest po Smart City modelu, na sliki.

Zanimiva definicija Caragliu, DelBoand, in Nijkamp (2011, p.6): “…Ko investicije v človeški in socialni kapital, in tradicionalno (transport) in moderno (IKT) komunikacijsko infrastrukturo spodbujajo trajnostno ekonomsko rast in visoko kvaliteto življenja, z inteligentnim vodstvom naravnih virov, skozi skupno upravljanje.”

Več o tej temi si lahko preberete v Modulu 2, Enoti 1 (add the link).

Vir slike: researchgate