Tema 1 Poslovna komunikacija

Poslovna komunikacija je definirana kot „proces deljenja informacij med ljudmi v in izven organizacije, z namenom promoviranja ciljev in aktivnosti organizacije, ter povečanja profita” https://www.geektonight.com/business-communication/

Komunikacija je „življenje organizacije.

Da bo komunikacija efektivna, si moramo zapomniti 7 fundamentalnih principov:

  • Jasnost
  • Pravilnost
  • Jedrnatost
  • Vljudnost
  • Konkretnost
  • Upoštevanje
  • in popolnost

Prva klasifikacija komuniciranja razlikuje interno od zunanjega komuniciranja glede na formalno lokacijo referenčne javnosti (na primer zaposleni, stranke, državni organi, mediji, dobavitelji itd.). Druga klasifikacija je narejena glede na prejemnike, cilje, vsebino komunikacije . Opredeljena so 4 makropodročja komunikacije:

Marketing communication

Recipients: customers (final and intermediate); market influencers
Objective: to activate, manage and improve relations with these audiences, supporting and enhancing commercial activity.

consistency

Economic-financial communication

Recipients: risk and credit capital holders, financial analysts, rating companies, supervisory bodies, suppliers and employees
Objective: to foster transparency and improve relationships

Institutional communication

Recipients: all the public of the company
Objective: aimed at obtaining a favorable attitude, legitimacy, consent, and to strengthen, maintain and improve the reputation.

integration

Organizational communication

Recipients: subjects involved in business activities, communication to staff and “border” (co-makers: distributors, suppliers, consultants, etc.)
Objective: to consolidate and disseminate corporate values and culture, share strategies and objectives, acquire consensus, adhesion, motivation -> improve transparency and involvement