Tema 1 Reševanje problemov

Reševanje problemov je «Proces napredovanja k cilju, ko je pot do njega negotova.» (Martinez, 1998).

Ko se soočamo s problemi v življenju, vidimo, da so nekateri bolj kompleksni, saj vključujejo več težav in ljudi. Večinoma, jih moramo reševati brez vnaprej predpisanih navodil, in se prilagoditi različnim okoliščinam, to pa je še bolj evidentno v neprestano spreminjajočem se okolju

Algoritmi, ki bi nas vodili do rešitve, ne obstajajo, a poznamo nekatere tipe vedenj, ki nam olajšajo proces:

  • Delujemo s perspektive procesa: Definirajmo problem, generirajmo veliko idej, ocenimo najboljšo idejo, implementiramo rešitev;
  • Dovolimo interakcijo posameznikovih osebnih izkušenj
  • Razčlenimo problem in nadziramo manjše cilje.

Razvitih je bilo še več tehnik

Strateško reševanje problemov: Uporablja se v managerskem področju, je sestavljeno iz faz: Definiranja problema, strinjanja o cilju, indentificiranja že poskušenih in neuspešnih rešitev, razumevanja kako se situacija lahko poslabša, razumevanje scenarija, ko bo problem rešen; majhni koraki za reševanje majhnih ciljev.

Načrtuj, naredi, preglej, reagiraj: Je sestavljena iz faz: Načrtovanja z analiziranjem situacije, indentificiranja vzroka in ciljev, ter manjših opravil, Izvedba načrta v manjši obliki, Pregled rezultatov testov in Reagiranje na načrt, ki je bil primeren.

Definiraj, Analiziraj, Izboljšaj, Nadziraj: Definiraj kritične procese, cilje in potrebne vire, naredi načrt: Zmeri efektivnost procesa, Analiziraj zbrane podatke in indentificiraj točke, kjer bomo posredovali, Izboljšaj rešitev za prej definirane točke, Ustvari nadzorni sistem.