Tema 2 Kulturna in čustvena inteligenca

Kulturna inteligenca je naravna evolucija iz, zdaj že, ustaljenih pojmov, Količnika inteligence in Čustvene inteligence.

Kulturna inteligenca reflektira človekovo sposobnost funkcioniranja in efektivnega upravljanja z odnosi v kulturno raznolikih situacijah, kontekstih. (Ang and Van Dyne, 2008; Earley and Ang, 2003).

Kulturna inteligenca reflektira osnovni skupek sposobnosti, ki olajšajo posameznikovo efektivnost v različnih kulturnih okoljih. V tem smislu, je Kulturna inteligenca kulturno svobodna.

Čustvena inteligenca je is «Tip socialne inteligence, ki vključuje zmožnost nadziranja svojih čustev in čustev ostalih, razlikovanja čustev, in uporabljanja informacij za vodenje posameznikovega mišljenja in dejanj.» (Salovey & Mayer, 1990).

Kulturna inteligenca je kritični del razlikovanja organizacij v današnjem svetu AI, inteligentnih strojev, in inovacij.

S kulturno inteligenco je lažje vedeti kako strateško uporabiti kulturne razlike za razvoj inovacijske rešitve.

Zakaj je Kulturna inteligenca ključna kompetenca za organizacije?

  • Uspeh na kulturno raznolikih trgih
  • Hitrost in efektivnost, ko delujemo v tujini/s tujino
  • Efektivne kratkoročne in dolgoročne dejavnosti na svetovni ravni

 

  • Postanemo izbrani delodajalec
  • Dobičkonosnost in zmanjšanje stroškov
  • Efektivnost multikulturnih ekip
  • Efektivnost globalnih virtualnih ekip

5 načinov za grajenje Kulturne Inteligence

1. Bodite radovedni in zainteresirani za učenje o drugih kulturah.

2. Razvijte ozaveščanje samega sebe v odnosu z ostalimi.

3. Naj bodo vaše misli prazen list papirja.

4. Razvijte zavest o svoji pristranskosti do drugih kultur in tradicij.

5. Postavite se v situacije z ljudmi iz drugih kultur.