Tema 2 Zmanjšanje onesnaževanja okolja

Vir slike: freepik.com

Onesnaženost zraka, ki jo povzroča promet, povzroča resne zdravstvene probleme. Študije Svetovne Zdravstvene Organizacije (WHO) so pokazale, da obstaja korelacija med boleznimi dihal in cestami, ki so pogosto zasedene s težkimi vozili in tovornjaki. Največje tveganje za bolezni dihal, so otroci, ki živijo ob takšnih cestah. Večina študij omeni, da ima zrak, ki ga generira promet, negativni vpliv na zdravje, in poveča zdravstveno tveganje za 50%.

Vir slike: freepik.com

Infografika “Onesnaženost zraka – tihi morilec” razvita s strani WHO

Onesnaženost zraka ob cestah se po vsem svetu hitro povečuje, njen glavni krivec je cestni promet. Eden od načinov izboljšanja situacije so Rešitve Managementa Transporta, ki strmi k zmanjšanju prometnih zastojev in upravljanju s prevoznimi povpraševanji, za zmanjšanje emisij vozil.

Video o situaciji v Hong Kongu:

Vir slike: freepik.com

Picture by the official account of Clear Channel UK: https://www.instagram.com/clearchanneluk/

Mnogo Evropskih mest skuša na različne načine zmanjšati onesnaženost zraka. V Veliki Britaniji in na Nizozemskem, specifično v Leicesterju in Utrechtu, imajo avtobusne postaje zelene strehe, ki privabljajo čebele opraševalke. S tem želita mesti do let 2030 in 2028 postati nevtralni v ogljikovih emisijah. „Čebelne Avtobusne Postaje“ so del načrta Living Roofs, ki je bil ustvarjen skupno s spletno stranjo Clear Channel, in spodbuja ljudi k dodajanju zelenih streh na zunanje objekte.

Strehe bodo pozitivno prispevala k biodiverziteti in odpornosti podnebja, absorbirala deževnico, in prispevala k zmanjšanju vročine v urbanih okoljih, tako pa mesta naredila bolj zelena.

Ali ste vedeli, da septembra vsako leto, mesta praznujejo Svetovni dan brez avtomobilov? To spodbuja ljudi, da se odpovejo avtomobilom, kar zmanjšuje onesnaženost zraka, in promovira hojo in kolesarjenje za varnejše okolje!

“Večina mest je bila oblikovanih okoli mobilnosti avtomobilov, in čas je, da to spremenimo in začenjamo oblikovati mesta okoli človeške mobilnosti,” pravi Rob de Jong, Vodja enote za kakovost zraka in mobilnost ZN za okolje.

Več o tej temi si preberite v spodnjem članku UN okoljevarstvenega programa:

https://www.unep.org/news-and-stories/story/world-car-free-day-22-september-great-opportunity-reduce-air-pollution

Vir slike: freepik.com

Spodaj si lahko pogledate video Evropske Komisije.

“Kvaliteta zraka se je v Evropskih mestih v zadnjih desetletjih izboljšala, a s študijami, ki kažejo, da onesnaženost zraka povzroči več kot 400,000 smrti vsako leto, moramo storiti več. Bolj okolju prijazen transport, cone nizkih emisij, boljša infrastruktura za kolesarjenje vplivajo na izboljšanje zraka v naših mestih.”

Veliko ukrepov je bilo izvedenih s strani ZN okoljevarstvenega programa, kot npr. Program Električne Mobilnosti in Uporabljena vozila in Okolje. Potrebna je implementacija kombinacije teh ukrepov na svetovni ravni, za dosego čistejšega prevozniškega sektorja, kot npr.:

  • Bolje oblikovana mesta,
  • Nemotorizirani transportni objekti,
  • Več javnega prevoza,
  • Čistejša in bolj efektivna vozila, vključno z električnim ivozili.

Vir slike: freepik.com

Okoljevarstveni program ZD je razvil “Breathe Life: I walk to work.” da bi več ljudi ozavestil o pomembnosti hoje namesto vožnje. Video je narejen za kampanjo Breath Life, ki jo vodi Svetovna Zdravstvena Organizacija (WHO), ZD Okolje in Koalicija za Podnebje in Čisti Zrak.

Glede na članek WHO ostajajo ravni onesnaženosti zraka, v veliko državah po svetu, nevarno visoke. Vsako leto zaradi onesnaženosti zraka v okolju in gospodinjstvih, umre 7 miljonov ljudi,.

“Veliko svetovnih mega-mest presega WHO-jeve ravni smernic za kvaliteto zraka za več kot 5-krat, kar predstavlja veliko zdravstveno tveganje,” pravi Dr. Maria Neira, Direktorica Oddelka za Javno zdravje, socialne in okoljske determinante zdravja pri WHO-ju. “Opažamo povečanje političnega interesa v ta svetovni javno zdravstveni problem. Povečanje v emstih, ki merijo onesnaženost zraka, reflektira zavezanost k ocenjevanju in nadziranju kvalitete zraka. Večina povečanj se je pojavila v državah z visokimi dohodki, vendar upamo, da bomo videli podobno povečanje prizadevanj za nadzor po vsem svetu.”

https://www.who.int/news/item/02-05-2018-9-out-of-10-people-worldwide-breathe-polluted-air-but-more-countries-are-taking-action

Več o tej temi si lahko preberetev Modulu 2, Enoti 1.

Vir slike: freepik.com