Cjelina 2 Novi pristup planiranju javnog prijevoza

Ishodi učenja

 • Poznavati procese organizacije sustava javnog prijevoza
 • Poznavati i biti sposoban koristiti optimizacijske metode
 • Poznavati načine identificiranja potreba korisnika javnog prijevoza
 • Poznavati zahtjeve potrebne za učinkovito funkcioniranje javnog prijevoza 
 • Biti sposoban identificirati profile stručnjaka potrebnih za rješavanje problema
 • Poznavati načine upravljanja interdisciplinarnim timom stručnjaka
 • Biti sposoban predložiti koncept integrirarnog sustava javnog prijevoza
 • Biti sposoban identificirati ključne multimodalne terminale
 • Biti sposoban izabrati optimalan sustav prodaje karata i predložiti tarifni model
 • Poznavati optimalna energetski učinkovita rješenja
 • Poznavati principe korištenja alternativnih goriva
 • Poznavati metode prikupljanja podataka
 • Poznavati načine evaluacije prikupljenih podataka