Odricanje od odgovornosti/autorska prava

Svom audio-vizualnom materijalu pristupilo se slobodno na besplatnim mrežnim platformama i/ili na YouTube-u te se primjenjuju zakoni o poštenoj upotrebi bez namjere kršenja bilo kojih autorskih prava. Ako smatrate da su autorska prava povrijeđena, slobodno nas kontaktirajte na https://www.elptransport.eu/ kako bismo riješili problem na pravedan način.