Enota 2 Nov pristop k načrtovanju javnega prevoza

Učni cilji

 • Sposobnost dizajna sistemov javnega prometa
 • Znanje o in sposobnost uporabe optimizacijskih metod
 • Sposobnost indentificiranja potreb uporabnikov javnega prevoza
 • Sposobnost izpolnjevanja zahtev za efektivno funkcionalnost javnega prevoza
 • Sposobnost indentificiranja profilov strokovnjakov, ki so potrebni za razrešitev problema
 • Sposobnost managiranja interdisciplinirane ekipe strokovnjakov
 • Sposobnost predlaganja koncepta integriranega sistema javnega prometa
 • Sposobnost indentificiranja ključnih multimodalnih terminalov
 • Sposobnost izbrati najbolj optimalne plačilne sisteme in predlagati tarifni model
 • Sposobnost predlaganja optimalnih energetsko efektivnih rešitev
 • Poznati principe uporabe alternativih goriv
 • Poznati metode za zbiranje podatkov
 • Sposobnost evalvacije zbranih podatkov